Những Câu Chuyện Ngắn Bình Cmn Thường -_-

Giới thiệu truyện:

những điều xảy ra xung quanh me.....đều đc me ghi lại -_- và chia sẽ kinh nghiệm của me trg vc cua gái/trai, lm kiểm tra, kết bạn,....bla.....bla.....bla.....

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: