Những câu chuyện ngắn ngôn tình

Giới thiệu truyện:

Các đoản hau những câu truyện ngắn mình tự viết Thể loại: ngọt, ngược, hài, cổ đại, hiện đại... Kết cục : se có, he cũng có

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: