Những câu thơ về loài hoa Bỉ Ngạn

Đăng bởi: Ghost7826

Cập nhật: 30-05-2017


Đọc từ đầu Danh sách chương

Giới thiệu truyện:

Bỉ Ngạn loài hoa đẹp và độc... Ẩn chứa sau nó là câu chuyện đầy đau khổ, bi thương.. Có lá thì không hoa, có hoa thì lại không lá..

Danh sách chương: