Những câu truyện tình yêu

Đăng bởi: NNT2303

Cập nhật: 01-03-2018


Đọc từ đầu Danh sách chương

Giới thiệu truyện:

Những câu truyện này là truyện ngắn về tình yêu do mình nghĩ ra viết. Có thể là HE hoặc SE. Mong mỗi người ủng hộ.

Danh sách chương: