Những điều chỉ người sợ ma mới hiểu

Giới thiệu truyện:

(Ảnh: Canva Designer: HandBM_Ava/ P. D ) Những điều nho nhỏ trong cuộc sống thường ngày mà chỉ những người sợ ma mới hiểu. Truyện nhằm mục đích giải trí, mua vui cho cuộc sống. Mong mọi người đọc truyện vui vẻ! _Thân_

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: