Những đứa con bị Chúa ruồng bỏ - Thất đại tội

Giới thiệu truyện:

Được gọi là những con quỷ của địa ngục. Được coi là những kẻ tàn độc nhất. Là nỗi sợ của vạn người. Là những vị thần đi vào sự sa đọa. Nhưng có ai biết về quá khứ của họ? Có ai hiểu cảm giác của họ khi phản bội lại chính đức tin của mình? Không ai cả. Vậy nên họ mới cô độc. Vậy nên họ mới lãnh khốc. Đã có ai nhìn vào quá khứ của họ-nơi mọi việc được sáng tỏ? Chưa, chưa ai cả, chưa một ai...

Danh sách chương: