Nô Lệ Máu Và Ma Cà Rồng (Đam Mỹ, Ngược, Sủng, HE)

Giới thiệu truyện:

Tác giả: kevin Nguyễn. Trong thế giới này con người và ma cà rồng cùng tồn tại. Trong thế giới này ma cà rồng là bá chủ, con người chỉ là một thứ đồ chơi. Chúng coi con người không bằng một sinh vật hạ đẳng, khinh rẻ đùa giỡn trên sinh mệnh con người.

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: