Nô Lệ Máu Và Ma Cà Rồng (Đam Mỹ)

Giới thiệu truyện:

Tác giả: angel Nguyễn. Thể loại: đam mỹ, Đình Phong (công) Nguyễn Ngọc Lang (thụ), lạnh lùng si tình công x yếu đuối thụ sau cường thụ, 1x1, sủng, ngược, HE. Có coupe phụ. Đây là con của mình, xin đừng đem đi. P/s: thể loại ghi là ĐAM MỸ, ai không thích thì làm ơn đi ra, đéo tiễn, vĩnh biệt không bao giờ gặp lại.

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: