[Nữ Phụ] Gió Mùa Hạ

Giới thiệu truyện:

Thể loại: 1x1, xuyên không, nữ phụ văn, H lặt vặt, nam cường. Theo định luật gió và cục nước đá, Phong sẽ làm tan chảy trái tim Băng?? À, vì đã có tác giả bàn tay sắt nên không có chuyện này xảy ra đâu. Tiểu kịch trường: Hàn Phong: Nhật Hạ, em còn không mau cầu hôn tôi đi!! Thiên Băng: Kẻ có đủ tư cách sánh đôi bên cạnh Phong chỉ có mình tôi. Nhật Hạ: ...

Danh sách chương: