Nữ vương quá khó khăn truy (hiện đại huyền huyễn, cục cưng)

Đăng bởi: kyo_91st

Cập nhật: 28-07-2012


Đọc từ đầu Danh sách chương

Giới thiệu truyện:

Giới thiệu vắn tắt: "..." lưỡng tiểu nhất đại cho nhau mắt to trừng đôi mắt nhỏ... " mẹ, " có mặc lam đầu phát nam hài lôi kéo bên cạnh nhất cá tuyệt mỹ nữ nhân, " hắn là cha?" trắng noãn ngón tay nhỏ đối diện tuấn mỹ nam nhân. Nữ nhân bĩu môi, " làm sao có thể." Nam hài vui kêu lên ∶" ta chỉ biết không phải." 『 lén, ba người tụ cùng nhau. hắc phát nam hài đối với nam nhân bài trắng noãn ngón tay, " công ty 40% công ty cổ phần, mẹ tựu bán cho ngươi." " hảo." kết quả là, người nào đó cứ như vậy bị bán......

Danh sách chương: