Ờ Thì Là Teen Fic.

Giới thiệu truyện:

Warning : Nhạt, motif cũ rích còn hơn cả mấy cuốn sách bạn lục được trong thư viện trường và nhàm, bonus thêm cái phi lý. Nhưng mà, wep, viết cho vui? :v

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: