Ờ Thì Là Teen Fic.

Giới thiệu truyện:

Ờ, chỉ là làm vỡ mộng các bạn thôi, vô làm gì? :)) Gây war, chửi là hoàn toàn kém sang nhé. Thích ngôn tình thì đừng vào, vào rồi lại chửi toi thì khổ. Nghe chưa? Nghe rồi thì đọc ha. (: Anyway, #StayFabulous

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: