Oa ở sơn thôn-334

Đăng bởi: chibichan89

Cập nhật: 21-03-2014


Đọc từ đầu Danh sách chương

Giới thiệu truyện:

Giới thiệu vắn tắt: nông thôn cuộc sống, Vương Vô Bình được đến không gian, trở lại vương gia trại, tùy không gian đích tiến hóa, nhìn hắn như thế nào lợi dụng không gian mỗi lần cấp đích thần kỳ vật phẩm, mang theo hàng rào đích nhân làm giàu, còn có kia thần kỳ đích phía sau núi, thần kỳ đích động vật cùng thực vật. http://vietphrase.com/go/all.qidian.com/Book/2999099.aspx

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: