[OneShort] [HaJung]

Đăng bởi: HY010592

Cập nhật: 19-11-2017

Tag:#hajung


Đọc từ đầu Danh sách chương

Giới thiệu truyện:

Yêu- không nhất thiết phải nói ra. Yêu- là hành động. Tâm tình đôi ta ngầm hiểu. Sống chính là gặp gỡ, yêu thương và giữ lấy hạnh phúc cho riêng mình.

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: