[Oneshot/Allkook] (HOÀN)Bảo Bối Của 6 Tổng Tài Lạnh Lùng

Giới thiệu truyện:

-Thể loại : Boy&Boy , sủng , ngọt -Couple chính : Vkook, Jikook , Jinkook , Hopekook, Sukook , Namkook -Couple phụ : Nancy - Đã hoàn thành

Danh sách chương: