[Oneshot] [TaeKook] Bỏ lỡ yêu thương

Giới thiệu truyện:

Oneshot. Pairing: Kim Taehyung x Jeon Jungkook. Author: Sữa Hột Vịt Vui lòng không re-up hay chuyển ver nếu chưa nói mình biết trước. Xin cảm ơn. Lâu rồi không viết tay nghề có hơi...haha....nếu thích thì các cậu bình luận mình sẽ viết thêm về thể loại này. Thể loại: nam x nam. SE. 1 x 1.

Danh sách chương: