[OngNiel/KangOng][Chuyển ver] Cực Hạn Săn Bắn

Giới thiệu truyện:

Tác giả: Nhất Thế Hoa Thường Thể loại: Đam mỹ, hiện đại, hắc bang, 1x1, hài(?!), cường x cường, nham hiểm ôn nhu công x phúc hắc yêu nghiệt thích phản công nữ vương thụ, HE... Couple chính: Kang Daniel x Ong Seong Wu Số chương: 68 chương + 6 phiên ngoại Tình trạng chuyển ver: Hoàn Nguồn: https://nguyethuecac.wordpress.com

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: