OngNiel || Lover

Giới thiệu truyện:

Những mẫu chuyện thừa đường thiếu muối của ông chủ tiệm tạp hóa Ong Seongwu với mỹ thiếu niên mười tám tuổi Kang Daniel. Phần 3 của series ONGNIEL IS SCIENCE!

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: