Ongniel Nhất Dạ Tình Hậu ( Sau tình một đêm ) Chuyển ver

Giới thiệu truyện:

Tác giả:Họa Trần Ai Thể loại:Sắc, Đam Mỹ Hiện đại, Cao H, song tính, sinh tử Nguồn:linglinginacup.wordpress.com Trạng thái:Full gồm 49 chương không có phiên ngoại Chuyển Ver chưa được sự đồng ý của tác giả.

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: