pacachampaca || một bản nhạc buồn.

Đăng bởi: -cmbyn

Cập nhật: 06-06-2019

Tag:#ab6ix#imyoungmin#parkwoojin


Đọc từ đầu Danh sách chương

Giới thiệu truyện:

cuộc đời của park woojin, vốn gĩ đã là một bản nhạc buồn. nay gặp im youngmin, bản nhạc ấy lại càng thêm sầu đau. * đừng nhìn mặt mà bắt hình dong.

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: