PD101/Cao sơn lưu thủy, hậu hội hữu kỳ.

Giới thiệu truyện:

Núi cao, sông dài, có ngày gặp lại. By: 1791999 Rating: T Pairing: PD101 Ss2(mình không có gì mới mẻ hết.) Category: parody, humor, ... Disclaimer: Mọi sự hư cấu đều được hợp thức hóa. Summary: Chiến tranh thế giới thứ tư, con người cầm đá chọi nhau quay về thuở ban đầu.

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: