[perthsaint] • clingy

Giới thiệu truyện:

- tổng hợp những oneshot nửa ngọt nửa mặn của perthsaint. "em phiền phức chết đi được perth ạ... nhưng không sao, hãy cứ làm phiền anh đi, anh yêu em quá nhiều để quan tâm rồi."

Danh sách chương: