[PerthSaint-SaintPerth]: SonPin và PinSon...Cuộc Chiến Không Hồi Kết

Giới thiệu truyện:

Tác giả: LXM [Xin tôn trọng công sức tác giả,không sao chép hay đem đăng nơi khác] (các tập truyện là các câu chuyện riêng biệt)

Danh sách chương: