Pháo hôi tiến công chiếm đóng - Mỉm cười wr (Mau xuyên)

Đăng bởi: trannguyetly

Cập nhật: 23-02-2015

Tag:#siêunhiên


Đọc từ đầu Danh sách chương

Giới thiệu truyện:

Ngoài ý muốn tử vong sau Bách Hợp chiếm được cơ hội sinh tồn, vì bảo trì hiện trạng, nàng không thể không xuyên qua nhiều loại hoa tuyệt thế văn giữa hoàn thành nhiệm vụ. Giới thiệu vắn tắt có điểm vô năng, nhưng là tuyệt đối không hoan nghênh bất kỳ phỉ nhổ, là bất kỳ, chỉ cần khen ngợi, phỉ nhổ không nên trách tác giả không lưu bất kỳ tình cảm, tác giả lòng dạ bao dung tuyệt đối không có thánh mẫu đại.

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: