Phế Vật Cuồng Thê: Cực Phẩm Thất Tiểu Thư

Đăng bởi: lunahuynh1512

Cập nhật: 16-03-2018


Đọc từ đầu Danh sách chương

Giới thiệu truyện:

Tác giả: Miêu Tiểu Manh Editor: Luna Huang Nguồn: http://vongthuuyen.com/ Thể loại: Xuyên không, ngôn tình, cổ đại, dị giới, huyễn huyễn Văn án: Chớ nói tiểu quỷ xấu, làm sao bằng Cố lão thất. Nàng, Cố Khuynh Thành, phế vật thất tiểu thư Cố gia Đông Ly quốc, hé ra mặt âm dương hù chết không đền mạng, là tiêu chí của nàng. Một lúc bỏ mình, nghênh đón cường hồn vào ở. Kim lân há là vật trong ao? Mắt chó coi thường người, các ngươi chờ xem! Nàng đường đường gia chủ gia tộc lánh đời, ai dám kêu gào, một cây ngân châm tiễn ngươi đến chỗ lão lão gia đoàn viên! Vương gia tâm tâm niệm niệm từ hôn, đúng là muốn thú đường tỷ của nàng? Muốn từ hôn có thể, cầm phong hưu thư bổn tiểu thư tự mình viết xuống, có bao xa cút bấy xa đi! Phế vật đã từng người người phỉ nhổ, nhất triều biến thân vi thiên tài chích thủ khả nhiệt, đó là một phen cảnh tượng dạng gì? Lúc đầu tra nam khóc hô muốn từ hôn, mang theo mười dặm hồng trang đến đây cầu thú! Nàng một cước đá văng, ôm mỹ nam tuyệt thế một bên, cười nói: "Tướng công, ngươi xem vóc người nhân mô cẩu dạng này, còn dẫn theo nhiều sính lễ như vậy, bằng không, ta miễn vi kỳ nan thu cất đi." Mỗ yêu nghiệt nam vung tay lên: "Hảo, nếu Khuynh Thành thích, vậy đem người này lột sạch, đưa đi Đương Thanh quan đi!"

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: