Phía sau mỗi ngu xuẩn manh nhân vật phản diện đều có một thâm tình diễn viên

Giới thiệu truyện:

Văn án Đầu năm nay xuyên qua không lạ gì, hiếm lạ chính là Xuyên thành nhân vật phản diện —— còn là một xỏ xuyên qua thủy chung chính thức lên sân khấu cũng không đến năm phút đồng hồ nhân vật phản diện. Đầu năm nay Xuyên thành nhân vật phản diện cũng liền nhịn, nhưng đi xuyên qua cũng đã hòa diễn viên trở mặt bị ngăn chặn bỏ gian tà theo chính nghĩa ôm bắp đùi có khả năng này trăm triệu không thể nhẫn nhịn —— huống hồ diễn viên còn là một ẩn hình xà tinh bệnh. Thân là nhân vật phản diện, hắn quyết định nếu bất năng ôm đại thối vậy cầm tai họa ngăn chặn ở nôi lý —— đoạt diễn viên kỳ ngộ, phao diễn viên muội chỉ, nhượng diễn viên cút đi đi thôi! Nhưng người nào có thể nói cho hắn biết, hoàn toàn không tạo nội dung vở kịch nên như thế nào công lược? ╥﹏╥. . .

Danh sách chương: