Phiên Tòa Xứ Ham [Ham team]

Giới thiệu truyện:

Nơi những thành viên trong team có tiếng nói và tạo sự công bằng trong team với chủ tòa là con Boss - Rin -------------- Dự án độc quyền của Ham team, độc là chưa nơi nào có. Nếu bạn muốn mượn ý tưởng, xin hãy hỏi trước, cảm ơn.

Danh sách chương: