Phúc hắc Hầu gia rất khó đối phó - Mồi câu (xuyên - gia đấu)

Đăng bởi: nguyetly_acc1

Cập nhật: 15-02-2013


Đọc từ đầu Danh sách chương

Giới thiệu truyện:

Hạ Tuyết không nghĩ tới một hồi nặng cảm mạo để cho nàng thành Hạ Luyến Tuyết Ni mã! Không phải diễn vừa ra xuyên qua cung đấu kịch sao, để cho nàng tự thể nghiệm một bả! Lão thiên gia có thể hay không càng cẩu huyết một chút? Nhận mệnh đi! Đây cũng là vì sao tình huống? Một cái bị trục xuất chếch viện sơn trang dòng chính nữ? Bên cạnh một đống lớn tâm hoài quỷ thai nô bộc, Còn có này mặt từ tâm ác kế mẫu, Cặn bã cha mặc kệ chuyện, tỷ muội cùng lên trận! Được rồi, đấu liền đấu đi! Dầu gì nàng cũng là diễn cung đấu kịch, vì sao tình huống chưa thấy qua! Phóng ngựa đi đến đi! Ngôn tình tiểu thuyết đi VIP2013-01-30

Danh sách chương: