[ Phúc Lợi Độc Giả ] [ Artbook ] Mọi Người Là Động Lực, Là Niềm Cảm Hứng Vô Hạn

Giới thiệu truyện:

Nếu sau này chúng ta không còn tiếp tục đồng hành cùng nhau nữa, thì đây sẽ là nơi lưu trữ kỉ niệm của chúng ta. Vương Tiểu Tuyết thật tâm thật ý cảm ơn mọi người. (Phát họa độc giả dựa trên cách mọi người cmt ủng hộ tôi, quan tâm tôi từ đó hình thành hình mẫu của mỗi người trong lòng tôi và... Cứ như vậy mà vẽ thôi)

Danh sách chương: