pjm. jjk /Tiểu Công và Đại Thụ/

Đăng bởi: HinThu707

Cập nhật: 11-05-2018


Đọc từ đầu Danh sách chương

Giới thiệu truyện:

intro - Đừng ngồi chẹp bẹp đó khóc nữa, em đứng dậy đi, anh cõng em về. - Tôi không cần, anh đi đi, đồ THỤ. Từ "Thụ" mà tôi thoát ra đã làm đảo lộn cuộc sống sau này của tôi từ cái thằng cha mà mình ghét nhất - Chết rồi, hắn lại biết tôi chỉ thích dùng mông để xyz. - Ki Ki à, mẹ nhớ ba con, có thể gọi hắn về được không? Tiểu Công [vào truyện rồi biết]× Đại thụ [cường tráng thụ, thích dùng cửa sau] pjm.jjk

Danh sách chương: