Play.A.Game.(For OC)

Đăng bởi: Miko1508

Cập nhật: 23-03-2018

Tag:#originalceepypasta


Đọc từ đầu Danh sách chương

Giới thiệu truyện:

Bạn có OC chứ? Sẽ ra sao nếu những đứa con của các bạn bị đưa vào một ngôi trường. Và...sẽ có một trò chơi nhỏ.

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: