[Pokemon] Cuộc hành trình mới(Sun and Moon, XYZ)

Đăng bởi: ShugoAngel

Cập nhật: 22-10-2018

Tag:#pokemon


Đọc từ đầu Danh sách chương

Giới thiệu truyện:

Chia tay những người bạn ở Kalos Nhưng vẫn chưa kết thúc Nó mở ra 1 cuộc hành trình mới Bộ này thiên về Serena hơn và 1 nhân vật au tự tạo nữa Nhưng vẫn nói về Satoshi với những người khác nên yên tâm là họ vẫn đủ đất diễn

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: