( PPGxRRB )Hey , i love you [drop]

Giới thiệu truyện:

Zin đang nghiện truyện ppgz nên mới vt thử có gì sai bỏ qua cho zin nhoa.Chuyện này là chuyện tự chế nên sẽ có nhiều chi tiết khác do zin nghĩ ra.Cảnh báo trước để mn khỏi thắc mắc.

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: