[Project / Design] - COLLABORATION ©Tacyssi

Giới thiệu truyện:

Dự án Collaboration này là nơi tớ sẽ collab với một editor bất kỳ vào mỗi 1-2 tuần, dự án sẽ kết thúc khi tớ collab với đủ 50 editor trên wattpad (cả PTS lẫn ĐT) © Project được thực hiện bởi Tacyssi

Danh sách chương: