Q.Phong Team (Nhóm dịch hữu hạn một thành viên)

Giới thiệu truyện:

Một dịch giả đáng yêu~~~~~ Được sự đồng ta của dịch giả, Nhàn xin giới thiệu về ngôi nhà của Ảnh, Nhàn có giới thiệu cả truyện ấy, thấy hứng thú zô đọc và ủng hộ truyện của dịch giả hen <3 Đam mỹ MAX nha! Còn nữa??? CẤM RE-UP DƯỚI MỌI HÌNH THỨC⁉️⁉️⁉️⁉️ ???Truyện chỉ có trên Wattpad, xuất hiện trên mọi trang khác là hành vi ăn cắp??

Danh sách chương: