Quốc gia khởi nghiệp

Giới thiệu truyện:

2016 Làn sóng khởi nghiệp đang được chú trọng, ủng hộ ở Việt Nam. Mình tải lên cuốn sách này như là một phần đóng góp cho tinh thần khởi nghiệp của đất nước. Cuốn này mình được nhận miễn phí từ chương trình tặng sách của Trung Nguyên và thấy nó hay, bổ ích mong ai chưa đọc thì hãy đọc nó. Sau đó mình sẽ tìm và tải lên một mục nhiều cuốn sách về KHỞI NGHIỆP. Mong rằng những cuốn sách này sẽ giúp cho những ai đọc nó hiểu và ủng hộ tinh thần khởi nghiệp, đưa nước ta sớm trở thành một quốc gia khởi nghiệp thành công.

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: