[QUOTES IDOLS]

Giới thiệu truyện:

Nếu bạn là fangirl của K-Pop . Thì hãy vào đây .... Đơn giản nó là Quotes về idol Nguồn nhiều nơi :v -------------------- @hanggthuy_123 Đọc r cảm nhận

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: