[QUOTES]

Giới thiệu truyện:

Từ quotes #53 trở đi là tớ tự viết, nếu muốn mang đi đâu hãy ghi cre hoặc xin phép tớ ạ !! Các cậu đọc vui vẻ

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: