QUỶ VƯƠNG

Giới thiệu truyện:

Tác giả : VU TRỪNG TRỪNG Cũng chỉ vì bạn bè mà nàng không quản khó khăn, ngay cả tính mạng mình nên nàng mới đến nơi này, nơi trú ngụ của những con quỷ. Thế nhưng nàng chẳng hề nào núng cho đến khi gặp hắn, một nam nhân tóc vàng mắt xanh. Hắn cho nàng cơ hội để trốn thoát, nếu không thì làm phải ở bên cạnh làm nô lệ cho hắn. Ánh sáng cuối đường hầm đã hé mở nhưng nàng có thoát ra khỏi nơi quỷ ám này không?

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: