(Quyển)Star Light Academy(Đang tuyển)

Đăng bởi: Sakura6-4-2007

Cập nhật: 15-12-2018

Tag:#aikatsu#star


Đọc từ đầu Danh sách chương

Giới thiệu truyện:

Hiệu trưởng : @Sakura6-4-2007 Tiến đến tương lai, ước mơ, hi vọng của tất cả mọi người có thể thực hiện trên đôi cánh cửa chính mình. Hãy tin vào chính bản thân rồi một ngày bạn sẽ làm được!

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: