Randomly Summoned To Another World As A Loli

Giới thiệu truyện:

*Đọc tên tựa trước đã* Đang yên đang lành tự nhiên bị lôi vào cảnh chém nhau, main OP dùng skill quét tan quân địch, đúng kiểu cliché isekai Light Novel điển hình. Tuy nhiên, phải thêm chút muối (rắc ở phần tag ấy). P/S: Câu truyện bắt đầu thật sự ở chap 3. 2 chap đầu không có đánh nhau đâu. Chém nhau=Auto ưu tiên. P/P/S: Main là loli nhưng cũng không hẳn vậy. P/P/P/S: 1 tuần 1 chap, có thể 1 tuần 2 chap nếu không bận abcxyz.

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: