Reach The Sky

Đăng bởi: Eye2402

Cập nhật: 27-07-2018


Đọc từ đầu Danh sách chương

Giới thiệu truyện:

Vì sao cậu lại ngày càng xa vời đến như vậy? Xa đến nỗi... tớ chẳng thể nào chạm đến Ước gì, tớ chạm được bầu trời ấy, cậu nhỉ?

Danh sách chương: