(Rein harem) Thiên thần rồi cũng biến thành ác quỷ thôi!

Giới thiệu truyện:

-xin lỗi chị vì đã ko tin chị xin chị hãy quay trở lại với em đi-fine -rein xin hãy trở lại đi-bright -xin em hãy trở lại đi-shade -rein ta xin lỗi xin hãy tha thứ cho ta-phụ thân mẫu thân rein và fine -Quay lại? không quá trễ rồi , tại sao tôi trở về nơi đã làm một thiên thần biến thành một ác quỷ chứ -rein cười khinh bỉ

Danh sách chương: