Roommate | TaeGuk FF.

Giới thiệu truyện:

Hai Alpha chung phòng, điều gì tệ hơn có thể xảy ra? -written by peachxxmi

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: