SÁM HỐI HỒNG DANH

Giới thiệu truyện:

TỊNH PHÁP GIỚI CHÂN NGÔN Om lam soa ha (3l) TỊNH KHẨU NGHIỆP CHÂN NGÔN ōng , xiū lì xiū lì , mó hē xiū lì , xiū xiū lì , sà pó h ē 。(3l) TỊNH Ý NGHIỆP CHÂN NGÔN ōng , wá rì là dá hē hè hōng 。(3l) TỊNH THÂN NGHIỆP CHÂN NGÔN ōng , xiū duō lì , xiū duō lì , xiū mo lì , xiū mo lì ,suō po hē 。(3l) TỊNH TAM NGHIỆP CHÂN NGÔN ōng , suō wá , pó wá shú tuó , suō wá dá mó suō wá , pó wá shú duó hàn 。(3l) AN THỔ ĐỊA CHÂN NGÔN ná mó sān mān duō 。 mú tuó nán 。 ōng 。 dù lū dù lū 。 dì weǐ 。 suō pó hē 。(3l) PHỔ CÚNG DƯỜNG CHÂN NGÔN ōng , yé yé nǎng , sān pó wá , wà rì là hōng 。(3l)

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: