[ Saru ] [ Onefic ] Là Bạn Thân Thôi Sao ?

Giới thiệu truyện:

Hân: Chúng ta chỉ là bạn thân thôi ! Tùng: Mình không muốn làm bạn thân ...... Mình muốn vượt qua cái ranh giới vô hình gọi là tình bạn.

Danh sách chương: