Sát thủ ở dị giới(cuốn 1): Hắc Ám trở lại-triệu hoán Đế Vương

Giới thiệu truyện:

Dị giới không chào cũng chẳng mờ lời? Chỉ trong chốc lát đã đem hắn trở về miền đất cũ. Hắn sẽ làm gì để sống sót trong thế giới chỉ có quyền đấu và ma pháp mĩ lệ? Chỉ có cá lớn nuốt cá bé, kẻ yếu luôn ở tận cùng của chuỗi? Và bóng tối của hắn sẽ một lần nữa thống trị toàn nhân loại? Đem nỗi khiếp sợ gửi đến thần linh, đem sự ngạo mạn gửi đến mười tám tầng địa ngục. Đế Vương vẫn mãi là kẻ đứng đầu, tuyệt nhiên chỉ là bóng tối.

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: