Satan Tại Dị Giới

Giới thiệu truyện:

Giới thiệu: Satan dẫn theo toàn bộ thủ hạ dưới địa ngục đánh lên thiên đàng. - Trong lúc đánh với Chúa, Chúa đã tung đòn hủy duyệt và vô tình xé rách không gian - Satan đặt chân tới một thế giới mới, đối mặt với những quái vật huyền thoại và những sinh vật trong truyền thuyết của thế giới này. - Đối mặt với những mối nguy hiểm mà các đại Ma Vương ở thế giới này mang lại liệu anh Boss có bước lên sàn để "quẩy" nhiệt tình hay chỉ muốn tìm cách quay trở về? - Từng là 1 đại chúa qủy đáng sợ ở địa cầu, liệu Satan có mang lại được áp lực cho toàn bộ thế giới và các đại Ma Vương ở thế giới này hay không?

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: