Sau ngày tôi chết | OdaDaz - AllDazai

Đăng bởi: yukaripis

Cập nhật: 29-11-2018

Tag:#alldazai#bsd#odazai


Đọc từ đầu Danh sách chương

Giới thiệu truyện:

"Có thể anh sẽ hứng thú với mẩu báo này, anh Akutagawa." Tanizaki chỉ vào tiêu đề mục trong tờ giấy xám. "Nó là về Dazai Osamu, người đó đã nhảy lầu tự sát."

Danh sách chương: