Scared Human Life

Giới thiệu truyện:

-Sau khi nhìn nhan đề thì cừu hỏi tử- Cừu: Ủa mà nội dung là nói về cái gì??? Tử: :) đm đọc là hiểu Cừu: Không hiểu.-. Tử: 😑 Cừu: .-. Đọc xog vẫn không hiểu???? Tử: Sao lại vậy?? Cừu: Chắc do ta học nhiều riết não ngu ra.-. Tử: Ừ chắc vậy Cừu: .-. Rồi nội dung nói về cái gì??? Tử: Cuộc săn tìm Shi và giải cứu Tử: Còn chap nữa cơ mà Cừu: Ok.-. Tử: Cuộc săn tìm và giải cứu Shi. Hiểu chưa?? Cừu: Rồi.-. Tử: Vậy hiểu truyện nói gì chưa? Cừu: Sơ sơ.-. Tử: Đoạn đầu giới thiệu điều căn bản về Shi, sau đó chuyển sang Anh chàng Tachi 18 tuổi muốn tham gia vào cuộc săn bắt Shi, tức làm làm việc ở Công ty săn bắt Scared Human Life hợp pháp. Cừu: ưm ưm.-. Tử: Hiểu rồi chứ? Cừu: Rồi rồi.-. ___________________________________ Tên tác giả và người phối hợp xuất bản: Tử Nguyệt và Cừu OvO

Danh sách chương: