Series - All Công Phượng → Mãi luôn in giữ bóng hình này

Giới thiệu truyện:

❝ Luôn yêu thương và bảo vệ, đùm bọc che chở anh, tuyệt đối không để Nguyễn Công Phượng phải khổ đau, cô độc thêm lần nào nữa. Luôn luôn là như vậy. . . ❞ ... Rika a.k.a King

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: