Seventeen - You are my little doll!

Giới thiệu truyện:

Đừng tin vào những gì bạn thấy. Đừng tin vào những gì bạn nghe. Đừng ảo tưởng trong thế giới đó. Tất cả chỉ sự giả dối... #Jen

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: